Find us on social media

logo omnisportclub Mini Moerbeke
Omnisportclub Mini Moerbeke vzw

Even voorstellen?


Mini Moerbeke vzw is een omnisportclub. Het aanbod omvat sportieve activiteiten op een recreatief niveau maar onder deskundige begeleiding van trainers en initiators. Beweging, techniek, ritme, dans, conditie, het komt allemaal aan bod.
 


 
Update 17 november 2020 i.v.m. maatregelen Corona / Covid-19
 
Door een nieuw Ministerieel Besluit van 1 november worden de maatregelen vanaf  maandag 2 november aangepast voor de jeugdsport.

Voor de leden van Mini Moerbeke vzw betekent dit:
- indoor sporten voor de leeftijdscategorie t.e.m. 12 jaar (geboortejaar 2008 en later)  wordt opnieuw toegelaten mits toelating van de lokale overheid.Voor Mini Moerbeke betekent dit:  na de herfstvakantie heropstart voor Rope Skipping en voor Badminton en spelend sporten voor jeugd:
Badminton Jeugd start op woensdag 18 november in 2 groepen van 14.00 tot 17.00 uur 
Rope skipping start op zondag 22 november van 10.00 tot 12.00 uur. voorlopig enkel training op zondag !

- voor alle andere leeftijdscategorie√ęn blijven alle activiteiten opgeschort tot 13 december.
   
- de einddatum voor de maatregelen is afhankelijk van de evolutie van de cijfers (besmettingen, ziekenhuisopnames,...)
 
Kijk onder de knop "Maatregelen Corona" bovenaan deze pagina hoe je je veilig kan gedr
agen.

Ook alle info op   www.info-coronavirus.be 

Zorg voor elkaar en houd het gezond !